GENEL IŞLEM ŞARTLARI
Bu site, birlikte seyahat yapmak isteyenleri bir araya getiren ücretsiz bir interaktif platformdur. Siteye kayıtlı kullanıcılar, birlikte seyahat etmek isteyen diğer kullanıcıları arayabilecekleri gibi kendileri de seyahat imkanı teklif edebilmektedirler. Bu Genel Işlem şartları, kimlegit.com ile Kullanıcılar arasındaki sözleşmesel ilişkiyi düzenlemektedir. Kullanıcı, Başvuru/Kayıt esnasında ilgili kutucuğa tıklamak suretiyle işbu Genel Işlem şartlarını kabul ettiğini beyan etmektedir.

1-Kayıt / Kullanım Sözleşmesi

1.1.Kullanıcıların, Online Platformun tüm içeriğini görebilmek için siteye kayıt imkanı bulunmaktadır. Kayıt için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Siteye kayıt ve hizmetlerden yararlanmak için 18 yaşını doldurmuş olmak, istenen kişisel bilgileri özellikle aktüel ve aktif E-Mail adresi ile telefon numarasını tam ve doğru bir şekilde bildirmesi gerekmektedir.

1.2. Kullanıcı, kayıt olurken şifresini serbestçe belirleyebilir. Kullanıcı, siteye giriş bilgilerini gizli tutmak ve 3. kişilerle bu bilgileri paylaşmamakla yükümlüdür.

1.3. Işbu kullanım sözleşmesi, kullanıcı tarafından kayıt formunun gönderilmesi ile birlikte belirsiz bir süreliğine geçerlilik kazanmaktadır. Kayıtla birlikte kullanıcı, işbu genel işlem şartlarını, sözleşme ilişkisinin ayrılmaz bir parçası haline getirmektedir. Böylece, işbu Genel Işlem şartları kimlegit.com ile Kullanıcılar arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemektedir.

1.4. Kimlegit.com herhangi bir sebep göstermeksizin başvuruları reddetme veya sona erdirme hakkına sahiptir.

2. Sözleşmenin Konusu / Hizmet Kapsamı

2.1. kimlegit.com birlikte seyahat etmek isteyen kişileri bir araya getiren bir online platformdur. kimlegit.com, birlikte seyahat imkanı sağlamak maksadı ile diğer kullanıcılarla bağlantı kurmak için gerekli olan bilgilerden oluşan bir databanka erişim imkanı sunmaktadır. Platform, bununla birlikte Kullanıcıların birlikte seyahata dair kendi tekliflerini ve isteklerini de sunma imkanı sağlamaktadır.

2.2. kimlegit.com sadece birlikte seyahat etmek isteyenleri bir araya getirmektedir. Başarılı bir bağlantı kurulması, birlikte seyahat imkanının gerçekleşmesi ve güvenliği konularında hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmemektedir.

2.3. Birlikte seyahatı düzenleyen taşıma sözleşmesi veya diğer sözleşmeler sadece Sürücü ve Yolcu arasında gerçekleşmektedir. Bu nedenle, kimlegit.com, kullanıcılar arasında gerçekleşen ilişkilerin bir tarafı değildir ve sürücü, araç, yolcu vb. hakkında verilen bilgilerin doğruluğundan ve yolculuğun kararlaştırıldığı gibi yapılmasından sorumlu değildir. Kimlegit.com, kullanıcıların temsilcisi değildir ve bu şekilde hareket etmeyecektir.

2.4. kimlegit.com'un kendisi bir taşıma hizmeti sunmamaktadır.

2.5. kimlegit.com, kullanıcıların kimliklerini ve fiil ehliyetlerini kontrol etmemektedir. Bu nedenle tüm sorumluluk kullanıcılara aittir.

2.6. Bağlantı kurulması, organizasyon ve seyahatin gerçekleştirilmesi kullanıcıların kendi ararlarındaki anlaşmalarına bırakılmıştır.

2.7. Yapılacak yolculuğun değerlendirilmesi ve Güvenliği, kullanıcıların kendi sorumluluğu ve insiyatifine bırakılmıştır.

2.8. kimlegit.com, bu online platformu şuan mevcut ve mümkün olan teknik ve işletimsel imkanlar çerçevesinde kullanıma sunmaktadır ve verilen hizmette değişiklik ve iyileştirme yapma hakkını her zaman saklı tutmaktadır. Yine, kimlegit.com sistemdeki arıza, bakım ve geliştirme çalışmaları nedeniyle platformun kullanımını geçici olarak sınırlayabilir veya kesintiye uğratabilir. Kullanıcıların bu kesintiler nedeniyle herhangi bir talep hakları bulunmamaktadır.

2.9. Bir online birlikte seyahat platformu olan kimlegit.com'un kullanımı ücretsizdir. Kimlegit.com, birlikte seyahat imkanı sunan hizmeti için bir ücret talep etmemektedir. Sadece, gerçekleşen birlikte seyahat için yolcu, sürücünün masraflarına katılacaktır. Ödeme şekli ve miktarı sadece sürücü ve yolcu arasındaki anlaşmaya göre kendi aralarında yapılacaktır.

3. Kullanıcının Yükümlülükleri / Yasaklar

3.1. kimlegit.com'un sunmuş olduğu hizmetten, sadece kişisel kullanım için yararlanılabilir. Yine, seyahat imkanı sunan sürücüler de, sunmuş oldukları seyahat teklifini finansal olarak bir kar elde etme aracı olarak kullanamazlar veya ilanda belirtilen fiyattan yüksek bir fiyat talep edemezler. Sürücüye ödenen ücret, sadece seyahat masraflarına (örn. Benzin, yağ, lastik aşınması vs.) katılım payıdır. Talep edilen toplam ücret, yolculuk masrafını kesinlikle geçemez. Sürücü, kar elde etmemelidir. Yine, sürücü, yolcu taşımayı devamlı bir iş haline getiremez. Kimlegit.com, bu seyahatlerin yasal izinleri almaksızın devamlı bir iş haline getirilmesi ve yolcu taşımacılığı yapılmasını sözleşmeye aykırılık olarak değerlendirecek ve üyelikten çıkarma müeyyidesi ile cezalandıracaktır.

3.2. Platformun sunmuş olduğu hizmet sadece yasalara uygun olarak kullanılabilir.

3.3. Kullanıcılar, genel yasalara ve özellikle taşımacılıkla ilgili yasalara uygun davranacaklarını kabul ve beyan ederler.

3.4. Platformun kullanıcısı, kişisel bilgileri hakkında tam ve doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Yine, Kullanıcı, bilgilerini devamlı aktüel tutmak ve değişiklikleri hesabında derhal yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, gerek Kullanıcının kişisel bilgileri ve gerekse seyahat teklifleri için geçerlidir. Kullanıcı, ne kendisi için ne de 3. kişiler adına birden fazla hesap oluşturamaz. Kimlegit.com, kullanıcıların, platformda kullanmış ve kaydetmiş oldukları bilgileri tetkik ve kontrol etmek yükümlülüğü yoktur.

3.5. Kullanıcılar, platforma giriş bilgilerini 3. kişilerin erişemeyeceği şekilde korumak zorundadır. Bu bilgilerin, yetkisiz 3. kişilerin eline geçmesinden şüphelenilmesi halinde hesabın derhal dondurulması, gerekmektedir.

3.6. Birlikte seyahat etme imkanı sunan kullanıcı, teklifi ile ilgili tüm bilgileri iyiniyetli olarak ve bütün gerçekliği ile sunmakla yükümlüdür. Yine, kullanıcı, seyahat ile ilgili ve özellikle güvenlik açısından önem arz eden tüm durumları açıklıkla belirtmekle yükümlüdür.

3.7. kimlegit.com platformundaki bilgiler ticari maksatla kullanılamaz.

3.8. Kullanıcılar, 3. kişilerin haklarını ihlal eden, ırkçı, şiddet özendirici, gençleri tehlikeye atan veya pornografik içerikli veya 3. kişilerin fikri haklarını ihlal eden paylaşımda bulunamaz, bu türden talepte bulunamaz. Bu durum, seyahat boyunca da geçerlidir.

3.9. Kullanıcılar, 3.kişileri, bunların bilgisi ve onayı olmaksızın platforma kaydedemez veya bu kişilerin bilgilerini veya bunlara ait içeriği onlar adına platformda paylaşamazlar.

3.10. Kullanıcılar, diğer kullanıcıların bilgilerini, bağlantı kurma maksadı olan birlikte seyahat etmek amacına hizmet etmeyen maksatlar için kullanamazlar.

3.11. Kullancılar, kimlegit.com online-platformu üzerinden, virüs, Truva atı, ve diğer zararlı içeriği yayamazlar.

3.12. 3. kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal eder şekilde yabancı kişilerin görüntüleri bulunan resimler yüklenemez. Sadece kullanıcının kendisinin veya aracının göründüğü resimlerin siteye yüklenmesine izin verilmektedir.

3.13. Yasal olarak 5 kişiden fazla kişinin yolculuğuna izin verilen (otobüs gibi) araçlar seyahat için teklif edilemez.

3.14. Kullanıcı, kendi tutum ve davranışı nedeniyle, 3. kişilerin bu kullanım sözleşmesiyle irtibatlı olarak haklarının ihlal edilmesi durumunda, tüm sorumluluğun kendine ait olduğunu ve 3. kişilerin bu tür taleplerinden dolayı kimlegit.com un hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, 3. kişilerin bu taleplerinde dolayı doğacak tüm yargı masraflarını kendisi karşılayacaktır. Kimlegit.com, kullanıcının tutum ve davranışları nedeniyle işbu sözleşmeden doğan 3. kişi talepleri karşısında kendini savunmak zorunda kalırsa, yine tüm yargısal masraflar kullanıcıya ait olacağı gibi, kimlegit.com un ödemek zorunda kalabileceği tazminatlar nedeniylede tam olarak kullanıcıya rücu edilecektir ve kullanıcı, kimlegit.com un uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmine mecburdur.

4. Davranış Kuralları ve Yükümlülükler

4.1. Sürücü, yolculuk için teklif ettiği aracı kullanmaya imkan veren geçerli bir ehliyete sahip olmak zorundadır.

4.2. Sürücü, kararlaştırılan zamanda ve kararlaştırılan yerde olmak ve tüm birlikte seyahat edeceklere, yolculuktaki gecikme ve değişikleri zamanında haber vermek zorundadır.

4.3. Sürücü, yolculuktan önce, gerekli tüm yasal belgelere sahip olmak ve gerekli sigortaları yaptırmış ve bunların geçerlilik sürelerini kontrol etmiş olmalıdır. Kimlegit.com, herhangi bir sigorta koruması sağlamamaktadır.

4.4. Yolcular, yolculuğa başlamadan önce masraflara katılım payını sürücüye vermek zorundadır.

4.5. Gerek Sürücü ve gerekse Yolcu, kararlaştırılan sürenin geçmesinden itibaren 15 dakika daha geç kalan tarafı beklemek zorundadır.

4.6. Gerek sürücü ve gerekse yolcu, birbiriyle iyi geçinmek, kimseye hakaret etmemek ve fiziksel bir zarar vermemek zorundadır.

4.7. Tüm kullanıcılar, bu davranış kurallarına uymak zorundadır. Kullanıcılar, bu kurallara uyacaklarına dair kimlegit.com güvence vermiştir.

>5. Hizmet Devamlılığından Sorumluluk

5.1. Online-platforma kesintisiz erişim, kullanılabilirliği ve her daim sorunsuz çalışması kimlegit.com tarafından garanti edilmemektedir. Zira, (örneğin serverlarda meydana gelebilecek) arızalar ve diğer teknik sorunlar her zaman olabilir.

5.2. kimlegit.com, online-platform hizmeti vermek mecburiyetinde değildir ve vermiş olduğu hizmetleri her zaman ve sebep göstermeksizin durdurabilir.

6. Kimlegit.com un Sorumluluğu

6.1. Kimlegit.com, yolculuk bağlantısı kurulması, yerine getirilmesi, gidişatı ve güvenliği konularında sorumluluk kabul etmemektedir.

6.2. Kimlegit.com, yolculukdan önce, yolculuk sırasında ve yolculuktan sonra vuku bulabilecek kazalardan ve diğer durumlardan dolayı sorumlu değildir.

6.3. kimlegit.com, doğru olmayan içerik, bilgilerin kaybolması veya silinmesi, gecikmeler, hatalar, tarafları buluşturma işleminin kesilmesi, virüsler veya diğer sebeplerle platformun kullanımından dolayı doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

6.4. Kimlegit.com, platformdaki bilgi ve içeriğin tamlığından, doğruluğundan, kalitesinden veya inandırıcılığından sorumlu değildir. Kimlegit.com, 3. kişiler tarafından konulan bilgi ve içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yine, kimlegit.com, linkler üzerinden erişilen başka internet sayfalarının içeriğinden sorumlu değildir.

6.5. kimlegit.com teknik arızalardan ve öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan olaylardan doğan zararlardan sorumlu değildir.

6.6. kimlegit.com, kullanıcıların kendi aralarında yapmış oldukları anlaşmaların veya yapılamayan yolculukdan dolayı doğan neticelerden veya zararlardan sorumlu değildir.

6.7. kimlegit.com, vermiş olduğu hizmetin hiç kesilmeden verilmesi konusunda bir garanti vermediği gibi kesintiler nedeniyle oluşabilecek zararlardan da sorumlu değildir.

6.8. Kullanıcılar, kimlegit.com un, hakaret, arkadan konuşma ve kişilik haklarına ve diğer yasal haklara saldırı teşkil eden her türlü kullancı eyleminden dolayı hiçbir sorumluluklarının bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt ederler.

6.9. kimlegit.com vermiş olduğu hizmetten doğan hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

7. Kullancıların Sorumluluğu

7.1. Kullanıcı, hizmet platformunun kullanılmasının kötüye kullanmasından ve bu kullanım sözleşmesi ve genel işlem şartlarına aykırı kullanımdan dolayı kendisi sorumludur.

7.2. Kullanıcı, birlikte kullanım veya haksız olarak kayıtlı bilgilerin kullanımından doğan zararlardan kendisi sorumludur.

8. Masraf Yükümlülüğü

8.1. Online platform olan kimlegit.com un kullanımı ücretsizdir. Birlikte seyahat imkanı araması ve ilan vermesi ücretsizdir. Sadece, sürücüye masraflara katılım payı olarak verilen bir katılım ücreti söz konusudur.

8.2. kimlegit.com, şuan ücretsiz sunmuş olduğu hizmeti ileride ücretli hale getirme hakkını saklı tutmaktadır. Kullancı için, ancak bu genel işlem şartlarında ücrete dair bir yükümlülük konulması ve bunun yürürlüğe girmesi ve kullanıcının da bunu kabul etmesi halinde ücrete dair bir sorumluluk doğmaktadır.

9. Sonaerme/ İptal

9.1. Kabul edilen sözleşme belirsiz süreliğine geçerlidir ve kullanıcının kayıt yaptırması ile birlikte kurulmuş olmaktadır. Hem kullancı hem de kimlegit.com her zaman hesabı silmek suretiyle kullanım sözleşmesini hemen sona erdirebilirler.

9.2. kimlegit.com, kullanıcının bu genel işlem şartlarını ihlal etmesi halinde işbu kullanım sözleşmesini anında hüküm ifade etmek üzere feshedebilir, kullanıcının platformu kullanmasını engelleyebilir ve hesabını ve bilgilerini silebilir.

10. Genel Işlem şartlarının Değiştirilmesi

10.1 kimlegit.com, genel işlem şartlarını her hangi bir sebep göstermeden her zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

10.2. kimlegit.com, kullanıcıları değişikliklerden E-Mail yoluyla haberdar edecektir.

10.3. Kullanıcı, kendisine değişikliğin bildirilmesi ile birlikte 2 hafta içinde, bu değişikliğe itiraz etmezse, bu değişikliği kabul etmiş sayılacaktır. Süre başlangıcı, değişiklik bildiriminin yapıldığı ilk gündür. Kullanıcının bu süre içinde değişikliği kabul etmemesi halinde, kimlegit.com kullanıcının sözleşmesini feshederek hesabını silme hakkına sahiptir.

10.4. Kimlegit.com ve kullanıcı arasında sözlü yan anlaşma yapılması mümkün değildir ve yapılmayacaktır.

11. Bilgilerin Korunması

11.1. Kullanıcılar, platforma sunmuş oldukları birlikte seyahat teklifleri ile birlikte kişisel bilgilerinin de kayıtlı olmayan kullanıcılar tarafından da görülebileceğini bilmektelerdir..

11.2. Kullanıcı, (resim ve tekst gibi) bilgilerini platforma sunması ile birlikte, bu bilgiler üzerinde kimlegit.com a, birlikte seyahat imkanı oluşturulması maksadı ile alakalı olarak geri alınabilir, sınırlı ve devredilebilir bir kullanım hakkı vermiş olmaktadır. Bilgilerin Korunmasına dair yasal düzenlemeler saklıdır.

12. Son Hükümler

12.1. Işbu genel işlem şartlarında düzenlenen her maddenin kısmen ve tamamen geçersiz olması halinde, bu durum diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

12.2. Bu sözleşme ve genel işlem şartlarından doğan anlaşmazlıklarda ……..

Hukuku uygulanır. Birleşmiş Milletlerin Alım Hukukuna Dair düzenlemeleri geçerli değildir.